top of page

REKVALIFIKACE A AUTORIZACE

Zde naleznete veškeré informace k rekvalifikačním programům a autorizovaným zkouškám.

Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností , které ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění. Profesní kvalifikaci je možné získat úspěšným složením zkoušky podle hodnoticího standardu příslušné profesní kvalifikace. Tyto kvalifikace budou nadále uznávány podle příslušných předpisů a jako takové se stanou rovněž součástí Národní Soustavy Kvalifikací.

LEKTOR/ LEKTORKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Charakteristika: Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání.

Hodinová dotace kurzu: 100 hodin. Možnost ukončení "Autorizovanou zkouškou", viz níže.

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/ ZÁSTUPKYNĚ

Charakteristika: Obchodní zástupce komplexně zajišťuje odborné práce v nákupu a odbytu výrobků, zboží nebo služeb podle potřeb firmy, obchodních závazků nebo požadavků odběratelů.

* Hodinová dotace kurzu: 100 hodin. Možnost ukončení "Autorizovanou zkouškou", viz níže.

SPECIALISTA/ SPECIALISTKA
VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ

Charakteristika: Personalista specialista plánuje a provádí nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců. Plánuje připravuje jejich vzdělávání, rozvoj a kariérní růst, hodnotí jejich činnosti, navrhuje způsoby odměňování a řeší problematiku pracovně právních vztahů.

* Hodinová dotace kurzu: 50 hodin. Možnost ukončení "Autorizovanou zkouškou", viz níže.

ASISTENT/ ASISTENTKA

Charakteristika: Asistent zpracovává širokou škálu administrativních agend jednotlivých členů vedení, celých oddělení či jiných útvarů společnosti.

* Hodinová dotace kurzu: 80 hodin. Možnost ukončení "Autorizovanou zkouškou", viz níže.

PRACOVNÍK/
PRACOVNICE V ADMINISTRATIVĚ

Charakteristika: Technickoadministrativní pracovník vyřizuje jednoduché administrativní a správní agendy podle pokynů nadřízených, včetně zajišťování poštovního písemného a elektronického styku s využitím běžné kancelářské techniky a osobních počítačů.

* Hodinová dotace kurzu: 70 hodin. Možnost ukončení "Autorizovanou zkouškou", viz níže.

Čisté rekvalifikace

Tzv. čisté rekvalifikace, jsou programy, který nesměřují k získání tzv. profesní kvalifikace

KOUČ/ KOUČKA
 

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Hodinová dotace kurzu:  hodin

MISTR/ MISTROVÁ VÝROBY

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Hodinová dotace kurzu:  hodin

MANAŽER/ MANAŽERKA

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Hodinová dotace kurzu:  hodin

ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Hodinová dotace kurzu:  hodin

Autorizované zkoušky

Národní soustava kvalifikací (dále jen NSK) je státem garantovaný systém, díky kterému získáte osvědčení o tom, co umíte, bez ohledu na to, jak jste se to naučili. Díky NSK může plnoletý občan České republiky získat celostátně uznávané osvědčení potvrzující jeho profesní kvalifikaci, čímž zvýší svou hodnotu na trhu práce, aniž by musel znovu zasednout do školních lavic. Stačí prokázat znalosti a dovednosti v oboru a úspěšně složit zkoušku u autorizované osoby, která vystaví osvědčení o získání profesní kvalifikace. Více tady...

LEKTOR/ LEKTORKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Charakteristika: Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání.

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/ ZÁSTUPKYNĚ

Charakteristika: Obchodní zástupce komplexně zajišťuje odborné práce v nákupu a odbytu výrobků, zboží nebo služeb podle potřeb firmy, obchodních závazků nebo požadavků odběratelů.

SPECIALISTA/ SPECIALISTKA
VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ

Charakteristika: Personalista specialista plánuje a provádí nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců. Plánuje připravuje jejich vzdělávání, rozvoj a kariérní růst, hodnotí jejich činnosti, navrhuje způsoby odměňování a řeší problematiku pracovně právních vztahů.

ASISTENT/ ASISTENTKA

Charakteristika: Asistent zpracovává širokou škálu administrativních agend jednotlivých členů vedení, celých oddělení či jiných útvarů společnosti.

PRACOVNÍK/
PRACOVNICE V ADMINISTRATIVĚ

Charakteristika: Technickoadministrativní pracovník vyřizuje jednoduché administrativní a správní agendy podle pokynů nadřízených, včetně zajišťování poštovního písemného a elektronického styku s využitím běžné kancelářské techniky a osobních počítačů.

bottom of page