top of page
Snímek obrazovky 2020-05-06 v 17.32.35.p

ZAMĚSTNÁNÍ I PO PADESÁTCE

1. Října 2016

V říjnu 2016 jsme zahájili realizaci nového projektu:

„Zaměstnání i po padesátce“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002272

Od 1.10.2016 naše společnost realizuje 18-ti měsíční projekt „Zaměstnání i po padesátce“. Projekt je zaměřen na podporu zaměstnatelnosti a zaměstnanosti osob starších 50 let z

Moravskoslezského kraje, které jsou evidovány na ÚP jako uchazeči/zájemci o zaměstnání. 

Cílem projektu je odstranit specifické bariéry osob 50+ snižující možnosti jejich pracovního uplatnění,

znesnadňující jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

K naplnění cíle napomůže komplex vzájemně provázaných aktivit, které nabízíme ZDARMA pro zájemce:

 • Individuální a skupinové poradenství

 • Zvýšení motivace a sebevědomí

 • Orientace na současném trhu práce

 • Bilanční a pracovní diagnostika, motivační aktivity

 • Diagnostické zhodnocení a posouzení pracovních a psychických předpokladů k potenciálnímu pracovnímu uplatnění

 • Seminář na podporu při hledání pracovního uplatnění, rady a typy pro zpracování životopisu a motivačního dopisu

 • Rekvalifikace

 • Rekvalifikační kurzy

 • Zaměření rekvalifikačních kurzů: Asistent/ka, Obsluha osobního počítače, Strážný/á, a jiné

 • Zprostředkování zaměstnání 

 • Realizace workshopů – setkání s potencionálními zaměstnavateli

 • Umístění úspěšných absolventů projektu na pracovní místo, pracovní adaptace

bottom of page