top of page
bigstock-Teambuilding-on-Chrome-Carabin-107272670.jpg

TEAMBUILDING

Teambuilding řadíme mezi rozvojově-vzdělávací metody. V naší společnosti jej využíváme pro celou řadu aktivit, jež napomáhají ke zlepšení společenských vztahů, vymezení rolí v rámci týmu a celkovému upevnění mezilidských vztahů v kolektivu. Vzhledem k zážitkovému charakteru programu, o který se v naší společnosti stará tým zkušených lektorů, psychologů a záchranářů, se naše teambuildingy vyznačují prodlouženou zapamatovatelností získaných poznatků. Každý námi organizovaný teambuilding je proto kombinací zážitků, vzdělávání, a to vše je vsazeno do přesně definovaného podnikového cíle/tématu. 
V případě vašeho zájmu, vám připravíme teambuilding přímo na míru. Kombinací vhodných outdoorových nebo indoorových aktivit, které v sobě zahrnují prvky spolupráce i soutěživosti, tak dojde k posílení komunikace a vzájemné důvěry v rámci vašeho týmu. Doba trvání teambuildingu se pohybuje od několika hodin do několika dnů v závislosti na požadavcích a možnostech zadavatele a určených cílech.

TEAMSPIRIT

Základním posláním našich teamspirit programů je posílení týmového ducha, vzájemné důvěry, motivace a prohloubení sociálních vazeb v neformálním prostředí. Naše teamspirit aktivity účastníkům přinášejí zážitky sahající za hranice každodennosti. Jejích přidanou hodnotou je vazba na tým a společnost, což se odráží v upevnění loajality a posílení pocitu sounáležitosti. Teamspirit společnosti Element Consulting je postaven okolo nosného tématu či příběhu, což napomáhá k rychlejšímu vtažení účastníků do programu.

Image by Jannes Glas
vajíčko dekorace

FUN AND EVENTS

Setkání obchodních partnerů

Zábavné aktivity, dobrodružné expedice nebo relaxační programy připravené naší společností na míru, lze s úspěchem využít jako doplněk setkání s obchodními partnery společnosti nebo jako odměnu za vzájemnou spolupráci. Vaše firma, tak díky této akci, může vyjádřit svůj respekt k obchodním partnerům, ocenit jejich dosavadní spolupráci a v neposlední řadě prohloubit motivaci k další vzájemné spolupráci.  


Family days

Jedná se o programy, které slouží jako druh odměny pro zaměstnance a jejich rodiny. Zvyšují loajalitu pracovníků a zároveň působí jako součást strategie personálního marketingu. Family day v podání naší společnosti je v drtivé většině tematicky zastřešen. Veškeré aktivity programu jsou koncipovány tak, aby si každý návštěvník přišel na své. Součástí programu bývají umělecké vystoupení, hry, sport a v neposlední řadě občerstvení.

bottom of page