top of page

ESF PROJEKTY

PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ZAMĚSTNÁNÍ I PO PADESÁTCE

Od 1.10.2016 naše společnost realizuje 18-ti měsíční projekt „Zaměstnání i po padesátce“. Projekt je zaměřen na podporu zaměstnatelnosti a zaměstnanosti osob starších 50 let z Moravskoslezského kraje, které jsou evidovány na ÚP jako uchazeči/zájemci o zaměstnání. Cílem projektu je odstranit specifické bariéry osob 50+ snižující možnosti jejich pracovního uplatnění, znesnadňující jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

ROVNOST V ZAMĚSTNÁVÁNÍ – PODPORA DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÝCH ŽEN

Od 1.1.2017 naše společnost realizuje 18-ti měsíční projekt „Rovnost v zaměstnávání- podpora dlouhodobě nezaměstnaných žen“. Projekt je zaměřen na podporu zaměstnatelnosti a zaměstnanosti žen starších 50 let z Moravskoslezského kraje, které jsou evidovány na ÚP jako uchazečky o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. Cílem projektu je odstranit specifické bariéry dlouhodoběji nezaměstnaných žen 50+ snižující možnosti jejich pracovního uplatnění, znesnadňující jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ELEMENT CONSULTING

Společnost Element Consulting s.r.o. od 15. 3. 2017 zahájila realizaci projektu s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004263 a názvem Podnikové vzdělávání zaměstnanců Element Consulting. Pro zaměstnance je připraven ucelený systém vzdělávacích aktivit. V rámci projektu jsou pořádány kurzy např. měkkých a manažerských dovedností, účetní, ekonomické a právní kurzy, obecné IT.

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II.

Zahájili jsme realizaci vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/ 0000053 – Operačního programu Zaměstnanost „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.“

Realizované vzdělávací aktivity:

  • Obchodně – technická angličtina v celkovém rozsahu 79 vyuč. hodin á 60 min, v termínu 6. 9. 2017 – 28. 2. 2018.

  • Obchodně – ekonomická angličtina v celkovém rozsahu 79 vyuč. hodin á 60 min, v termínu 11. 9. 2017 – 26. 2. 2018.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

NOVÉ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE PRO OSOBY 50+ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Projekt v délce 18 měs. posílí motivaci,informovanost,kvalifikaci,prac. a soc. integraci cílové skupiny (CS )
40 os. st. 50 let se zdravotním postižením z Moravskoslezského kraje (MSK).
Projekt vychází ze zjištění Analýzy a zajišťuje KOMPLEXNÍ program, který klade důraz na INDIVIDUÁLNÍ
přístup a poradenství, zvýšen. MOTIVACE CS uplatnit se na trhu práce a zahrnuje podpůrná opatření pro
CS.

EXPERTNÍ LEKTORSKÁ AKADEMIE

Projekt podporuje je zvýšení kvality lektorské činnosti a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání mírně a středně
pokročilých lektorů MSK prostřednictvím inovace lektorské akademie. Inovace spočívá v zařazení expertních
vzdělávacích modulů a nových metodách výuky,jako jsou trenérská facilitace,mentoring,blended
learning.

bottom of page