top of page
Vyhledat
  • drescherova

Psychohygiena - základní pravidla

Aktualizováno: 13. 10. 2022

Co je to psychohygiena?

Psychohygiena bývá také označována jako nauka či soubor pravidel a metod, které mají za úkol udržovat, prohlubovat či znovuzískat ztracené duševní zdraví. Pro každého člověka může být návodem, jak si cílevědomě upravovat životní styl a životní podmínky takovým způsobem, aby se stal člověk vyrovnanějším a odolnějším vůči nepříznivým vnějším vlivům (stres, spěch a problémy). Psychohygiena dbá o podporu duševního zdraví a duševní rovnováhy. Učí nás, jak preventivně předcházet psychickým obtížím, které mají za následek i potíže somatické. Máte-li pocit, že u vás již menší obtíže nastaly, může vám pomoci v jejich řešení.

Metody psychohygieny

Mezi základní metody péče o duševní zdraví patří:

  • Dostatek spánku: Každodenní přísun spánku by měl být ideálně mezi 7-8 hodinami. Samozřejmě záleží na věku jedince. V pravidelném spánku vám pomůže, pokud si stanovíte čas, ve který budete pravidelně každý den chodit spát a vstávat.

  • Vyvážená a zdravá strava: Základem duševního zdraví je i vyvážená zdravá strava, která nás zásobuje energií a vytváří naši tělesnou konstituci.

  • Pravidelný pohyb: Je pro celkové zdraví člověka nepostradatelný. Díky němu udržujeme tělo v kondici, podporujeme psychické zdraví a sebevědomí.

  • Správné hospodaření s časem: V dnešní době je vzhledem k množství povinností, které jsou na člověka kladeny, důležité správné hospodaření s časem. Neměli byste zapomínat na dostatečnou dávku relaxace, ať už aktivní či pasivní. Pomůže vám pravidelný denní rytmus práce a odpočinku.

  • Relaxační a autoregulační cvičení: Základem psychohygieny jsou také relaxační a autoregulační cvičení, která pomáhají k cílevědomému zvládání stresu a podpoře duševní vyrovnanosti. Relaxační metodou je například i cvičení jógy, která propojuje relaxaci, tělesné protažení a trénink správného dýchání.

Blogging from Your Dashboard

On the Dashboard, you have everything you need to manage your blog in one place. You can create new posts, set categories and more. To head to your Dashboard, click Manage. Then, click on Blog > Posts.Blogging from Your Published Site

Did you know that you can blog right from your published website? After you publish your site, go to your website’s URL and login with your Wix account. There you can write and edit posts, manage comments, pin posts and more! Just click on the 3 dot icon ( ⠇) to see all the things you can do.6 zobrazení0 komentářů

コメント


bottom of page