top of page

NĚCO O NÁS

Od roku 2009 spolupracujeme s klienty na rozvoji jejich obchodních, marketingových, logistických strategií a lidského potenciálu. Praktické zkušenosti našich lektorů, konzultantů, koučů a mentorů nám umožňují tyto projekty úspěšně realizovat.

  • V současné době Element Consulting s.r.o. působí primárně na českém a slovenském trhu. Naším prioritou je vytvářet dlouhodobé partnerství s klienty, což nám pomáhá vytvářet efektivní tréninkové programy zaměřené na všechny specifické skupiny v rámci trhu i jednotlivých společností. V současné době nabízíme více než 70 tréninkových kurzů. Díky kvalitním tréninkům a osobnímu přístupu posilujeme jednotlivé členy vašeho týmu, kteří pomocí nových dovedností, znalostí pozitivně ovlivňují výsledky Vaší společnosti.

  • V týmu společnosti Element Consulting s.r.o. je více než 40 lektorů, konzultantů a koučů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti managementu, obchodu, marketingu, personalistiky, logistiky a vzdělávání měkkých dovedností, jazyků a PC kurzů.

  • Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nám akreditovala tyto vzdělávací programy: Management, Obchodní zástupce a Vedoucí provozu – mistr/mistrová.

  • Ministerstvo vnitra ČR udělilo akreditaci naší vzdělávací instituci, a dále akreditovalo vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky: „Finanční a ekonomická gramotnost“.

Researching and Writing

PŘÍBĚH PĚTI ELEMENTŮ

Elementy popisují způsob našeho jednání. Když porozumíme principů pěti elementů, porozumíme tématům a souvislostem. Hodnoty spjaté se čtyřmi základními elementy naši existence nám umožňují orientaci ve schopnostech, které potřebuje každý manažer k úspěšnému vedení firmy.

Oheň, voda, vzduch, země: čtyři elementy symbolizující základní kompetence firmy vytvářejí neproniknutelný střed – pátý element –
Duch firmy.

Pojďte s námi objevit pátý element vaší firmy.

ec ohen.jpg

ENERGIE ELEMENTU VODY

Schopnost koordinace, integrace a vnímavosti

Kompetence:
Emoční inteligence – Spolupráce – Naslouchání – Rozvíjení vztahů  – Sebeuvědomění – Koordinace

ec zeme.jpg

ENERGIE ELEMENTU ZEMĚ

Schopnost plánovat, organizovat, spolehlivost

Kompetence:
Strukturovanost – Analytické schopnosti –  Systematičnost – Organizovanost – Koncentrace – Plánování

ENERGIE ELEMENTU OHNĚ

Schopnost prosadit se, motivování, výkonnosti

Kompetence:
Leadership – Motivování – Proaktivita – Orientace na cíl – Nadšení – Soutěživost

ec voda.jpg

ENERGIE ELEMENTU VZDUCHU

Schopnost intelektu, fantazie, vizí

Kompetence:
Kreativita – Komunikace – Inovativnost – Intuice – Řízení změny – Představivost

ec vzduch.jpg
bottom of page