top of page
Researching and Writing

EXPERTNÍ LEKTORSKÁ AKADEMIE (E.L.A.).

Rádi bychom vám představili 7,5 denní kurz Expertní Lektorská Akademie (E.L.A.). Kurz je určený pro všechny, kteří chtějí využít lektorské dovednosti v praxi. Expertní Lektorská Akademie (E. L. A.) patří k našim nejpopulárnějším produktům, za posledních 8 let máme více než 300 úspěšných absolventů.

Metodika vzdělávání dospělých 

 • Principy a způsoby učení dospělých 

 • Příprava jasných a efektivních učebních cílů 

 • Motivace dospělých k dalšímu vzdělávání 

 • Rozdíly mezi tréninkem a klasickým vzděláváním 

 • Efektivní tréninkové techniky

Lektorská komunikace 

 • Verbální a neverbální komunikace lektora

 • Zpětná vazba během tréninku

 • Práce s interaktivní technikou

Příprava a tvorba tréninkových modulů 

 • Analýza cílové skupiny

 • Příprava a metodika nácviků

 • Motivace a zapojení všech typologických skupin účastníků

 • Porozumění skupinové práci a skupinové dynamice

 • Efektivní kombinace tréninkových metod

Individuální a skupinové přístupy v rámci tréninku 

 • Metody řízených skupinových diskuzí

 • Efektivní edukační přístupy ve vztahu k typologii účastníků

 • Příprava a realizace workshopů

bottom of page