top of page
Snímek obrazovky 2020-05-06 v 17.32.35.p

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ELEMENT CONSULTING

15. Března 2017

  • Společnost Element Consulting s.r.o. od 15. 3. 2017 zahájila realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004263 a názvem „Podnikové vzdělávání zaměstnanců Element Consulting“.

  • Účelem projektu je rozšířit znalosti zaměstnanců ELEMENT Consulting s.r.o. Pro zaměstnance je připraven ucelený systém vzdělávacích aktivit. V rámci projektu jsou pořádány kurzy např. měkkých a manažerských dovedností, technického a jiného odborného vzdělávání, obecná IT a specializovaná IT, jazykové vzdělávání a další, s cílem proškolit 7 osob.

  • Projekt je financován Evropskou Unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

  • V měsících květen – červenec 2017 byly v rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců Element Consulting reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004263 realizovány kurzy obecného IT, účetní, ekonomické a právní kurzy a kurzy měkkých a manažerských dovedností v délce 16 – 24 hodin. Konkrétně se realizovaly kurzy např.: Excel, Projektové řízení, Ekonomické minimum a další. V těchto kurzech bylo proškoleno celkem 7 osob. 

bottom of page