top of page

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
(POVEZ II.)

Aktuální informace

Rádi bychom Vás informovali o možnosti využití projektu POVEZ II k financování školení pro vaše zaměstnance. Z projektu POVEZ II je možné hradit 100 % nákladů na mzdy zapojených zaměstnanců po dobu školení a 85 % nákladů na vzdělávací aktivitu.

Do projektu je možné zapojit i zaměstnance, kteří již byli v projektu jednou podpoření za podmínek, že nebyla na tyto zaměstnance vyčerpána bagatelní podpora (účast na školení v projektu POVEZ II s nižším hodinových rozsahem, než je 40 hod). 

V projektu lze využít vzdělávaní:

  1. Externím dodavatelem

  2. Interním lektorem

Z projektu je možné hradit také kurzy českého jazyka – zaměstnavatelům, kteří využívají pracovníky ze zahraničí (nejen z Ukrajiny) kurz nemusí být akreditovaný a může být šitý na míru danému zaměstnavateli (v kombinaci s odborným kurzem).

Bližší informace o projektu POVEZ II naleznete v odkazu

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (uradprace.cz)

Classroom
bottom of page